FAQ

Veel gestelde vragen

Wat moet ik meenemen naar de AUM ?
Het is belangrijk dat je gemakkelijke zittende kleding draagt waarin je goed kan bewegen. Het is meestal erg warm in de ruimte waardoor je behoorlijk kunt gaan zweten; zorg ervoor dat je een of twee schone t-shirts bij je hebt. Een droog en schoon t-shirt voelt prettig voor de ander en voor jezelf wanneer je elkaar omarmt.

Hoe werkt het?
De fases zijn opgebouwd uit bio-energetische oefeningen, dans en verschillende manieren van ontmoeten. Door het uiten van gevoelens, beweeg je je van het ene uiterste naar het andere (bijv. huilen-lachen en haat-liefde), waarbij je de ander gebruikt als spiegel. Een snelle afwisseling van deze gevoelens zorgt ervoor dat je geen andere keus hebt, dan op dat moment mee te gaan met wat er is. Je doet actief mee en kijkt tegelijkertijd naar jezelf en naar wat er met jou gebeurt. Muziek leidt je door de meditatie. In een reis van tweeënhalf uur krijg je de kans jezelf en al je emoties op een veilige manier te (her)ontdekken. De AUM wordt begeleid door speciaal opgeleide trainers.

Is de AUM een soort therapie?
Nee, de AUM is geen therapie of vervanging van therapie. De AUM is een dynamische sociale meditatie waarin je leert meester te zijn van je emoties. Het doel van de AUM is het bewust transformeren van stress en negatieve emoties in positieve creatieve energie en het bereiken van persoonlijk welzijn en vrede door een sociaal proces van bewustheid, begrip en meditatie. Het uiteindelijke doel is vriendschap.

Wat is het effect?
De AUM is een ideale manier om oude vriendschappen op te frissen en nieuwe vrienden te maken. De AUM geeft energie, verlost je van spanningen en stress, geneest ‘oude’ pijn, is gezond voor lichaam en geest en helpt je om in contact te komen met je kracht, vitaliteit en seksualiteit. Na afloop voel je je voldaan, opgeruimd en ontspannen. Je hebt de smaak van het leven weer te pakken! Het is tijd om ervan te genieten. De AUM kan zelfs je leven veranderen.

Kan iedereen aan de AUM mee doen?
Nee, niet iedereen kan aan de AUM mee doen. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs kunnen niet aan de AUM meedoen. Mensen die onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut en daarvoor medicijnen gebruiken, worden afgeraden om aan de AUM mee te doen. Bij wijze van uitzondering kan in overleg met de psychiater of therapeut hiervan worden afgeweken. Ook mensen die in hun verleden een psychotische periode hebben doorgemaakt of onder psychiatrische behandeling zijn geweest, raden we af om aan deze meditatie mee te doen.
De AUM is ook niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn. De intensieve bewegingen en de intense emoties kunnen te belastend zijn voor het lichaam en het ongeboren kind.

Ik weet niet of ik wel kan schreeuwen, kan ik dan toch mee doen?
Ja, dan kan je toch meedoen. Voor de meeste mensen is schreeuwen in het begin lastig, we zijn het eenvoudigweg niet gewend om te doen. In de opvoeding wordt schreeuwen meestal niet gestimuleerd. Vandaar dat het wat oefening vraagt om voluit mee te kunnen doen. Het is een kwestie van volhouden en doorgaan. Het kan helpen om in de AUM juist die mensen op te zoeken waarbij je voelt dat die je extra stimuleren.

Als je lichamelijk iets mankeert kun je dan mee doen?
Ja, in de meeste gevallen kan dat. Het is dan wel belangrijk dat je zelf aangeeft wat je kunt en wat je niet kunt. We stimuleren je zoveel mogelijk mee te doen aan alle fases, je krijgt daarin dan ruimte om uit te vinden tot hoever je kunt gaan zodat het voor jou goed voelt.

Kun je naar de AUM komen samen met je partner?
Ja, dat kan. We raden je dan wel aan de meditatie voor jezelf te doen en je eigen proces te volgen. We vragen je voordat de meditatie begint met elkaar duidelijke afspraken te maken over de fase van ‘the dance of the lovers’. In deze fase kun je er beide voor kiezen om samen te zijn, of samen te zijn met anderen of ieder je eigen weg te gaan. Duidelijke afspraken vooraf kunnen eventueel pijnlijke ervaringen voorkomen.

Waarom moet ik een overeenkomst tekenen?
De stichting- AUM .nl draagt zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers binnen onze mogelijkheden. Ons uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun doen en laten. Om de veiligheid in de AUM voor een ieder te waarborgen hanteren we de volgende huisregel: geen fysiek geweld naar jezelf, anderen of je omgeving gebruiken. Voor de aansprakelijkheidsverzekering van de stichting- AUM .nl is het van belang dat een ieder die met de AUM meedoet op de hoogte is van onze regels en uitgangspunten en hiermee schriftelijk akkoord gaat.

Ik ben in therapie, kan dat in combinatie met de AUM ?
Mensen die in therapie zijn vragen wij altijd eerst overleg te hebben met hun therapeut of behandelaar alvorens met de AUM mee te doen. De reden hiervoor is dat deelname aan de AUM het therapeutische proces kan beïnvloeden.

Waar komt de AUM vandaan?
De AUM staat voor Awareness Understanding Meditation. Vrij vertaalt betekent dit Begrip in Gewaarzijn Meditatie. De AUM is ontwikkeld door Veeresh, grondlegger van de Humaniversity in Egmond aan Zee. Veeresh is in 1975 begonnen met het ontwikkelen van de AUM . Het uitgangspunt van de AUM is dat de westerse mens pas stil kan worden als alle stress en spanningen ontladen zijn. In een periode van ongeveer tien jaar heeft de AUM zijn huidige vorm gekregen.

Welke fasen zitten er in de AUM en hoelang duren ze?
Er zitten 13 fasen in de AUM , die elk ongeveer 10 tot 12 minuten duren.

Reacties zijn gesloten.