Stichting AUM

De activiteiten van wat nu de stichting Aum.nl is, zijn begonnen op 13 juni 2003. Op die datum werd door ons de eerste Aum meditatie gegeven in Breda. Na een aantal keren dat de Aum meditatie gegeven was kwam het idee op om een stichting in het leven te roepen waardoor de activiteiten een betere continuïteitsbasis zouden krijgen. De stichting Aum.nl is opgericht op 13 februari 2004.

Het doel van de stichting
Het bevorderen van de bewustwording van de mens.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten die de bewustwording van de mens bevorderen.

Het AUM team

Het AUM team bestaat uit gecertificeerde AUM-Leaders. In een steeds wisselende samenstelling zorgt dit enthousiaste team elke maand voor een prachtige AUM.

Op dit moment wordt de AUM verzorgd door: (vlnr) Johan, Denise en Willem.

Contact
info@aum.nl

Gegevens van Stichting AUM

KvK Breda 20113965

BTW-nummer:  813093235B01

bankrekeningnummer: NL06INGB0004559979

Reacties zijn gesloten.